Ominaisuudet

Kattavat toiminnot

Varastomaisterissa on runsaasti ominaisuuksia laskutukseen, ostoihin ja varastonhallintaan. Tutustu palvelun ominaisuuksiin alla.

Pilvipalvelu

 • Ei asennuksia, heti käytössä internet-selaimen kautta
 • Tuki kaikille käytetyimmille selaimille (Firefox, Safari, Chrome, Edge, Opera…)
 • Automaattinen varmuuskopiointi, ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä
 • Aika- ja paikkariippumaton käyttö

Käyttäjien hallinta

 • Lisää, poista ja muokkaa käyttäjiä
 • Määrittele käyttöoikeudet käyttäjätyypin perusteella
 • Mahdollisuus määritellä käyttöoikeudet toimintokohtaisesti
 • Kattavat mahdollisuudet tärkeiden tietojen tallentamiseen
 • Mahdollisuus lisätä passiivisia “Myyjä” -käyttäjiä/henkilöitä, joilla ei ole pääsyä järjestelmään
 • Provisioprosenttien määrittely käyttäjille/myyjille sekä provisioraportit
 • Käyttäjien pääsyn rajoittaminen valittuihin varastoihin
 • Käyttäjän kaksinkertainen todennus

Asiakkaiden hallinta ja asiakasrekisteri

 • Lisää, poista ja muokkaa asiakkaita
 • Useiden asiakkaiden nopea lisäämistoiminto
 • Kattavat mahdollisuudet tärkeiden tietojen tallentamiseen
 • Mahdollisuus määritellä asiakasnumerolle määrämerkkipituus
 • Kielivalinta asiakasdokumentteihin asiakaskohtaisesti (suomi/englanti/ruotsi/saksa)
 • Asiakkaiden sähköpostiosoitteiden ulosvienti
 • Asiakkaiden osoitetietojen ulosvienti
 • Asiakasryhmät asiakkaiden hallintaan
 • Mahdollisuus viedä asiakkaat taulukkolaskentaohjelmaan kaikilla vientitavoilla (.csv)
 • Mahdollisuus lisätietueille, kuten erillisille toimitusosoitteille
 • Mahdollisuus asettaa asiakasryhmäkohtaiset alennusprosentit
 • Mahdollisuus useisiin toimitusosoitteisiin
 • Tukkuasiakastoiminto ja tukkuhintojen nouto myyntitapahtumaan

Tuoterekisteri

 • Lisää, poista ja muokkaa tuotteita
 • Tuotteiden tuonti CSV-tiedostosta
 • Tuotteen tyypin valinta (Varastotuote, Palvelu, Ei varastossa)
 • Automaattinen tuotenumerointi
 • Tuotteiden tarkastelu tarkastelunäkymässä
 • Mahdollisuus lisätä tuotteelle vapaaehtoinen kuva
 • Tuotemäärät, hinnat, hyllypaikat, varastot
 • Mahdollisuus merkitä tuote pakkausverottomaksi
 • Varattuna ja vapaana olevat tuotteet
 • Tieto siitä, kuka tuotteita tällä hetkellä vuokraa
 • Tuotetarrojen tulostus
 • Tuotteiden etsiminen viivakoodilla ja tuotenumeroilla
 • Viivakoodit tuotetarroihin
 • ALV -kantojen määrittely tuotteille
 • Mahdollisuus käyttää suomalaisia, ruotsalaisia tai molempia ALV-kantoja
 • Mahdollisuus määritellä tuotteelle rakennusalan käänteinen ALV
 • Mahdollisuus lisätä omia ALV-kantoja
 • Uutta! Mahdollisuus käyttää tuotteessa sarjanumeroseurantaa
 • Keräilytoiminto lähetteineen
 • Mahdollisuus lisätä useita lisätietoja, kuten EAN-koodi, CN-Nimike, Paino, Mitat, Koko, Väri, Takuu, Merkki, Malli, Versio ja Valmistaja, Yksikkö, Sarjanumero, Inventaarionumero, Tukkuhinta
 • Tuotteiden valmistus-, lisäämis- ja vanhenemispäivien merkintä
 • Mahdollisuus määritellä tuotteelle omistajia
 • Helppo tuote-erien lisääminen
 • Tuote-erien hallintatavan määrittely (FIFO, LIFO)
 • Tuotemäärien määrittely desimaalien tarkkuudella
 • Inventointitoiminto
 • Mahdollisuus useisiin samanaikaisiin inventointeihin
 • Mahdollisuus inventoida tuotteet CSV -tiedostosta
 • Mahdollisuus luoda ja määritellä lavapaikkoja tuotteille
 • Mahdollisuus luoda ja määritellä tavarantoimittajia tuotteille
 • Kielivalinta tavarantoimittajien dokumentteihin toimittajakohtaisesti (suomi/englanti/ruotsi/saksa)
 • Oletusvaraston määrittelymahdollisuus tuotteille
 • Tuotteiden hälytysrajatoiminto ja puutelistan tulostusmahdollisuus
 • Tuotteiden vanhenemisen hälytysrajatoiminto
 • Varaston omakustannusarvon raportin tulostusmahdollisuus
 • Mahdollisuus viedä tuoterekisteri taulukkolaskentaohjelmaan (.csv)
 • Mahdollisuus lisätä tuotteita ja eriä nopeasti “Lisää useita” -toiminnolla
 • Tuotepakettitoiminto
 • Tuotepakettien myynti joko pelkkänä pakettina tai paketin tuotteina
 • Tuotepakettikohtaisen hinnan määrittely (pelkkä paketti)
 • Tuotepaketin kopiointitoiminto
 • Tulossa olevien tuotteiden näyttö
 • Tuotteiden aktiivisuuden määrittely
 • Varastosiirtotoiminto
 • Erillinen tuotteiden poistotoiminto
 • Uudelleenhinnoittelutyökalu
 • Uutta! Automaattinen katelaskuri
 • Uutta! Automaattinen kateprosenttilaskuri
 • Tuoteluettolon tulostusmahdollisuus
 • Myyntierän koon määrittelyn mahdollisuus
 • Varastokirjanpito kuukausittain 12kk taaksepäin
 • Tuotteen merkintä luomutuotteeksi ja mahdollisuus etsiä tuotetta tunnisteella rekisteristä
 • Tuotteiden kopiointitoiminto

Tapahtumakalenteri

 • Vuokraus ja palautustapahtumien tarkastelu kalenteripäivän perusteella
 • Vuokrausten palauttaminen kalenterinäkymästä
 • Useita tapoja tarkastella kalenteria: päivä, viikko, kuukausi tai pelkät tapahtumat
 • Mahdollisuus tehdä omia merkintöjä kalenteriin
 • Lisättyjen tuote-erien näyttämien
 • Näe helposti, milloin tuotteita on käsitelty, kenelle ne ovat menneet ja mistä tuotteista on kyse

Tilausilmoitukset & tilausvahvistukset

 • Lähetä tilausilmoitus tilaus-/vuokraus- ja myyntitapahtuman yhteydessä haluamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisesti
 • Mahdollisuus lähettää automaattinen tilausvahvistus asiakkaalle
 • Mahdollisuus lähettää manuaalinen tilausvahvistus asiakkaan sähköpostiin

Vuokraustoiminnot

 • Vuokraa ja palauta tuotteita
 • Useiden yhtäaikaisten tuotteiden vuokraus mahdollista
 • Useiden yhtäaikaisten tuotteiden palautus mahdollista
 • Asiakaskohtaiset tilauskorit
 • Näe hintojen yhteenvedot ALV-kantoineen ja ilman ALV:ia
 • Asiakastietojen poiminta asiakasrekisteristä
 • Mahdollisuus saada vuokraustapahtumasta ilmoitus sähköpostiin
 • Mahdollisuus määritellä vuokraus- ja palautusaika minuutin tarkkuudella
 • Mahdollisuus määritellä päiväkertoimet päiväkohtaista laskutusta varten
 • Näe tuotteen tulevat palautukset palautuskalenterista

Myyntitoiminnot

 • Myy ja poista tuotteita pysyvästi varastosta
 • Useiden yhtäaikaisten tuotteiden myynti mahdollista
 • Asiakaskohtaiset tilauskorit
 • Näe hintojen yhteenvedot ALV -kantoineen ja ilman ALV:ia
 • Asiakastietojen poiminta asiakasrekisteristä
 • Mahdollisuus saada myyntitapahtumasta ilmoitus sähköpostiin
 • Asiakaspohjaiset alennukset
 • Tuotekohtaiset alennukset
 • Omien maksuehtojen luonti
 • Kassa-alennukset
 • Automaattinen ja manuaalinen myyjän merkitseminen rekisteriin
 • Mahdollisuus viedä raportit taulukkolaskentaohjelmaan (.csv)
 • E-laskujen luonti
 • Graafit vuoden etenemisen helppoon seurantaan
 • Ostohinnan alituksen hälytystoiminto
 • Mahdollisuus tuotteiden hinnoitteluun kolmen desimaalin tarkkuudella
 • Verokohtelukoodien valinta laskuille
 • E-laskujen vienti ryhmänä ZIP-tiedostoon
 • E-laskujen lähetys suoraan asiakkaalle joko sellaisenaan tai maksuseurannalla ja automaattisilla perintätoimilla
 • Uuva-integraatio laskujen välitykseen ja nopeaan käyttöönottoon suoraan ohjelmassa
 • Maventa-integraatio laskujen välitykseen ja nopeaan käyttöönottoon suoraan ohjelmassa

Myyntitilaustoiminnot

 • Myyntitilaukset sekä vuokraustapahtumalle että myyntitapahtumalle
 • Lähetteiden tulostaminen
 • Tilausvahvistusten tulostaminen
 • Myyntilauksen siirto laskuksi
 • Toimitettavien tuotteiden keräilytoiminto
 • Mahdollisuus luoda tarjous myyntitilauksesta
 • Koontilaskujen luonti tilauksista
 • Proforman tulostustoiminto
 • Myyntitilausten tuonti muista ohjelmista Finvoice tiedostossa
 • Mahdollisuus määritellä tilauksen tila useista vaihtoehdoista
 • Mahdollisuus luoda tilauksia useissa valuutoissa (ulkomaankauppa)

Laskutustoiminnot

 • Laskun tai kuitin tulostaminen suoraan myynti- ja vuokraustapahtumasta, tai jälkeenpäin
 • Laskujen tarkastelu
 • Laskujen kuittaaminen laskutetuiksi ja maksetuiksi
 • Laskujen muokkaaminen
 • Mahdollisuus poistaa laskuja
 • Logon lisääminen laskuihin
 • Mahdollisuus vaihtaa laskun ulkoasua
 • Laskujen tuoterivien järjestyksen määrittely
 • Rajoittamaton laskujen pituus
 • Mahdollisuus lisätä vapaavalintainen teksti laskuun ja maksukehotukseen
 • Automaattinen viitenumerolaskuri
 • Mahdollisuus käyttää suomalaista viitenumerointia tai kansainvälistä RF-viitenumerointia
 • Laskujen verollisen ja verottoman summan yhteenvedot
 • Laskujen verollisen ja verottoman summan yhteenvedot kuukausittain
 • Rakennusalan käänteisen ALV:n laskeminen
 • Yksittäisten laskujen tarkastelu
 • Laskut ja niiden tulostaminen
 • Laskujen lähettäminen asiakkaan sähköpostiin
 • Kuitit, käteiskuitit ja niiden tulostaminen
 • Helpot hyvityslaskut ja niiden tulostaminen
 • Eri ulkoasuja tulostettavaan laskuun
 • Moderni ja perinteinen tulostettava laskuformaatti
 • Viivakoodit laskuihin
 • Virtuaaliviivakoodi viivakoodin alle
 • Maksukehotukset ja niiden tulostaminen
 • Asiakastietojen poiminta asiakasrekisteristä
 • Myyntireskontra
 • Toistuva laskutus laskutusvälin valintamahdollisuudella
 • Myöhässä olevien laskujen erittely
 • Laskutettujen laskujen erittely
 • Maksamattomien laskujen erittely
 • Laskuttamattomien laskujen erittely
 • Maksutavan valinta
 • Markkinointinimen käyttömahdollisuus
 • Mahdollisuus valita asiakkaan tulosteiden asiakaskohtaisesti (lasku, kuitti, maksukehotus, vuokraustosite) kieli (FI/EN)
 • Mahdollisuus laskuttaa tuotteet vuokrauspäivien perusteella
 • Mahdollisuus lisätä kommentti jokaisen tuoterivin alle kaikkiin tulosteisiin
 • Laskuluettelot ja niiden tulostaminen
 • Koontilaskut ja niiden tulostaminen
 • Mahdollisuus luoda valmiita tekstipohjia dokumentteihin
 • Mahdollisuus tuoda maksuja pankin tapahtumat csv-tiedostosta (OP)
 • Mahdollisuus tuoda maksuja Varastomaisterin omassa formaatissa csv-tiedostosta (VM)
 • Kuukauden laskujen ja maksukehotusten tulostaminen parilla napinpainalluksella
 • Maksetun summan merkintä maksettuun laskuun
 • Kuukausittaisen laskutustavoitteen etenemisen indikaattori
 • Laskujen kopiointitoiminto
 • Proforman tulostustoiminto
 • Myyntilaskujen tuonti muista ohjelmista Finvoice tiedostossa
 • Mahdollisuus määritellä laskun tila useista vaihtoehdoista
 • Mahdollisuus lähettää paperilaskut, e-laskut, sähköpostilaskut, maksukehotukset ja perintäkirjeet suoraan asiakkaalle Varastomaisterin välittäjän kautta parilla napin painalluksella
 • Hyvityslaskujen lähettäminen sähköpostilla ja e-laskulla suoraan ohjelmasta
 • Mahdollisuus automaattiseen maksuseurantaan, maksukehotus- ja perintätoimiin
 • Mahdollisuus rahoittaa laskuja
 • Mahdollisuus laskuttaa useissa valuutoissa (ulkomaankauppa)

Ostolaskutoiminnot

 • Ostolaskujen luonti
 • Ostolaskujen muokkaaminen
 • Ostolaskujen tarkastelu
 • Ostolaskun tulostaminen
 • Ostolaskujen raportin tulostaminen valittujen päivien perusteella
 • Ostolaskujen tuotteiden raportin tulostaminen valittujen päivien perusteella
 • Mahdollisuus viedä ostolaskujen raportit taulukkolaskentaohjelmaan (.csv)
 • Ostolaskujen tuonti muista ohjelmista Finvoice -tiedostossa
 • Mahdollisuus määritellä laskun tila useista vaihtoehdoista
 • Saapuneiden ostolaskujen nouto suoraan palveluun välittäjältä

Ostotilaustoiminnot

 • Ostotilausten luonti
 • Ostotilausten muokkaaminen
 • Ostotilausten tarkastelu
 • Ostotilausten tulostaminen
 • Tilattujen tuotteiden näyttäminen tulossa olevina tuotteina tuoterekisterissä
 • Ostotilausten raportin tulostaminen valittujen päivien perusteella
 • Ostotilausten tuotteiden raportin tulostaminen valittujen päivien perusteella
 • Mahdollisuus viedä ostotilausten raportit taulukkolaskentaohjelmaan (.csv)
 • Ostotilausten tuonti muista ohjelmista Finvoice -tiedostossa
 • Mahdollisuus määritellä tilauksen tila useista vaihtoehdoista

Rahtikirjatoiminto

 • Luo ja muokkaa rahtikirjoja
 • Tulosta rahtikirjoja
 • Nouda tavarat rahtikirjaan helposti varastosta

Raportit

 • Asiakaskohtainen hankintaraportti
 • Myyntiraportit
 • Myyntisaamisten raportit
 • Suoritusraportit
 • Maksettujen laskujen raportti
 • Maksamattomien laskujen raportti
 • Laskuttamattomien laskujen raportti
 • Erääntyneiden laskujen raportti
 • Myyntitilausten raportti
 • Ostolaskujen raportti
 • Ostolaskujen tuotteiden raportti
 • Ostotilausten tuotteiden raportti
 • Ostotilausten raportti
 • Tuotteiden myyntiraportti
 • Yksittäisen tuotteen myyntiraportti
 • Keskeneräisten vuokrausten raportti
 • Erääntyneiden vuokrausten raportti
 • Myyjien provisioraportti
 • Alkoholimyyntiin kohdistettuja raportteja
 • Varaston omakustannusarvon raportti
 • Varaston puutelistaraportti
 • Toimitusvarmuusraportti
 • Valviran myyntiraportti
 • Mahdollisuus lähettää raportit suoraan kirjanpitäjälle (sähköposti)
 • Maksukehotusten muistutuskulujen ja korkojen raportti

Liiketoimintaominaisuudet

 • Kustannuspaikkojen hallinta ja kustannuspaikkakohtaiset raportit
 • Liiketoimintasuunnitelman luonti- ja tulostustoiminto
 • Investointilaskelman luonti- ja tulostustoiminto
 • Kriittisen pisteen laskemis- ja tulostustoiminto
 • Projektienhallintatoiminto
 • Kilometrikorvauslaskuri
 • Lisätoimipaikat -toiminto, jolla useita Varastomaisteri -tilejä voidaan yhdistää toisiinsa

Muuta

 • Käyttäjäkohtainen kirjautuminen tunnuksella ja salasanalla
 • Unohtuneen salasanan palautustoiminto
 • Käytettävän valuutan määrittely
 • Ohjelmapohjainen viivakoodinlukija
 • Henkilökohtainen muistio omaan käyttöön sekä jaettu muistio tiedonjakoon kaikille käyttäjille
 • Mahdollisuus piilottaa useita tarpeettomia alueita ja kenttiä palvelun käytön selkeyttämiseksi ja nopeuttamiseksi
 • Palvelu käytettävissä suomeksi ja englanniksi
 • Statistiikkaa: Näe automaattisesti päivittyvä varaston tuotteiden arvo ja määrä
 • Tapahtumavirta-toiminto, joka listaa tärkeimmät tapahtumat kätevästi allekkain
 • Yrityksen ALV-velvollisuuden asettaminen
 • Mahdollisuus näyttää yrityksen nimi ja markkinointimini yhtäaikaisesti tulosteissa
 • Pimeätila yökäyttöä varten
 • Palvelinpohjainen pilvijärjestelmä mahdollistaa ohjelman käytön missä vain, millä tahansa internet-selaimella
 • Toimii erinomaisesti myös tabletilla ja kännykällä (Javascript -tuki vaaditaan selaimelta)
 • Responsiivinen ulkoasu skaalaa ohjelman käyttöalueen käytettävissä olevan tilan mukaan
 • Useita mahdollisuuksia muokata myyntinäkymää ja muita näkyviä alueita sopivaksi käytön nopeuttamiseksi
 • Kotimainen ja edullinen, pienemmillekin yrittäjille sopivaksi hinnoiteltu palvelu!

 Osa toiminnoista saatavilla vain tietyissä palvelupaketeissa.