Varastomaisteri on päivitetty versioon 20.0

Varastomaisterin syyspäivitys on nyt kaikkien tilaajien käytössä. Päivitys on suurikokoinen ja sisältää parannuksia niin Varastomaisterin taustatoimintoihin kuin käyttäjäpuolenkin toimintoihin. Johtuen kriittisiin taustatoimintoihin ja ulkoasuun tehdyistä muutoksista on suositeltavaa, että käytettävän selaimen välimuisti tyhjennetään, jotta yllättäviltä ongelmilta vältytään.

 

Ensimmäisenä käyttäjälle näkyvät pienet ulkoasumuutokset, kuten parannettu tapahtumien tarkastelu, jossa eri toimintoalueet on nyt eritelty helpommin hahmotettaviksi. Esimerkiksi suoraan muokattavissa olevat alueet, kuten laskun viite, ovat nyt helpommin hahmotettavissa. Myös pudotusvalikkojen ulkoasuun on tehty muutoksia. Muutoksilla vastataan muutamien selaimien ongelmaan, jossa aikaisemmat pudotusvalikot eivät välttämättä toimineet kuten pitäisi. Uudet pudotusvalikot hyödyntävät selaimien omaa pudotusvalikkotoimintoa, aiheuttaen näin vähemmän ongelmia esim. kännyköillä.

Varastomaisteriin on tehty runsaasti tehostustoimia. Ensimmäisenä tämän huomaa käsiteltäessä suurta määrää tuotteita osto- tai myyntitapahtumaa luotaessa, jolloin hitaammallakin päätelaitteella tuotteiden käsittely on jatkossa sutjakampaa. Samanlaisia parannuksia on tehty ympäri järjestelmää.

Kustannuspaikat ovat saapuneet palveluun. Kustannuspaikkojen avulla voidaan esimerkiksi raportteja rajata uusilla tavoilla. Voit luoda kustannuspaikkoja uudella Kustannuspaikat -toiminnolla. Kustannuspaikka voidaan määritellä projektikohtaisesti tai tuoterivikohtaisesti.  Uuteen toimintoon tullaan lisäämään uusia ominaisuuksia tulevissa päivityksissä.

Inventointi on nyt uudistettu ja jatkossa niitä on mahdollista suorittaa useita samanaikaisesti. Mikäli useille samanaikaisille inventoinneille ei ole tarvetta, voidaan se haluttaessa edelleen suorittaa vanhaan, yksinkertaisempaan tapaan. Lue kuitenkin päivitetty inventointiohjeistus Inventointi -toiminnon “?” -painikkeen takaa.

Käyttäjille on jatkossa mahdollisuus valita maksimissaan 5 kappaletta sallittuja varastoja, joiden ulkopuolelta käyttäjät eivät näe tietoja. Mikäli yksikin varasto on valittu, ei käyttäjä pääse käsiksi muihin varastoihin. Tuotteiden saldot lasketaan vain sallituista varastoista, eli varastorajoitettu käyttäjä ei näe tuotemääriä sallittujen varastojen ulkopuolella. Rajoitukset ovat käytössä useimmissa Varastomaisterin toiminnoissa, mutta raporttien tulostuksessa, tapahtumavirrassa, tuotteiden palautuksessa ja kalenterissa varastoja ei voi sulkea pois käyttäjältä. Tarkasta siis, että varastorajoitetulla käyttäjällä on oikeus vain oikeisiin Varastomaisterin toimintoihin.

Myös raportteihin, sähköpostilaskuihin/-tilauksiin ja tuotteiden hallintaan on tehty useita parannuksia. Samalla ilmenneitä ongelmia palvelun toiminnassa on korjattu.  Pienempänä parannuksena Varastomaisterin ohjeistus on jatkossa ladattavissa PDF-muodossa.

Lisäksi Varastomaisterin virheidentarkkailutoiminto on uudistettu kokonaan. Jatkossa matalammankin tason virheistä lähetetään automaattinen ilmoitus tuelle. Jos siis näet alla olevan näköisen ilmoituksen, on tapahtuneesta virheestä jo lähetetty tuelle automaattinen ilmoitus, ja sitä selvitetään. Sinun ei siis tarvitse ilmoittaa ongelmaa erikseen. Mikäli saat tämän ilmoituksen, odota kuitenkin rauhassa, että ongelma saadaan ratkaistua. Mikäli ongelma on kiireellinen, voit edelleenkin ottaa yhteyttä tuki@varastomaisteri.fi -osoitteeseen.

Päivitetty virheidentarkkailutoiminto ei vaikuta käyttäjäpuolesta johtuvien ongelmien selvittämiseen, kuten esimerkiksi verkkoyhteyden katkeamisesta tai selaimesta johtuviin ongelmiin. Toiminto ei myöskään vastaa matalan tason ongelmiin, kuten mahdollisiin selaimesta johtuviin ulkoasu- tai näkymäongelmiin. Näistä kannattaa edelleen ilmoittaa suoraan tukeen, heti selaimen päivittämisen ja/tai välimuistin tyhjentämisen jälkeen.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille Varastomaisterin käyttäjille!