Varastomaisteri on päivitetty versioon 20.1

Varastomaisterin vuoden viimeinen päivitys on julkaistu.

Tuotteita on nyt mahdollisuus määritellä toimituskuluiksi ja kulutuotteiksi. Tällaisia tuotteita voi etsiä uudella “Kulutuote” -hakurajoitteella Muu hakurajoite-toiminnon avulla tuotteita käsiteltäessä. Lisäksi toimituskulut on nyt helppoa lisätä tapahtumaan nopeasti klikkaamalla uutta “Lisää toimituskulut” -painiketta.

Lisää toimituskulut

Toiminnon aktivoinnin jälkeen kaikki luodut tuotteet, joiden tyypiksi on määritelty “Toimituskulu”, lisätään tapahtumaan. Näitä tuotteita voi poistaa ja muokata normaalisti lisäämisen jälkeen. Toiminto nopeuttaa laskutuksen tekemistä tietyissä tapauksissa huomattavasti. Toimituskulutuotteet käsitellään kuten palvelut.

Tuotteita voi nyt myös kopioida tuotteen muokkaustoimintoon lisätyn “Kopioi tuote” -toiminnon avulla. Kopioitu tuote luodaan vanhan tuotteen tiedoilla, mutta uudella automaattisella tuotenumerolla ja käsitellään muutenkin kuin normaalisti lisätty uusi tuote. Uusi tuote on aina tuotepohja.

Kopioituote

Kopioidulle tuotteelle on mahdollista määritellä uusi nimi ja kappalemäärä heti tuotetta kopioitaessa. Muut tuotetiedot ovat muokattavissa tuotteen lisäämisen jälkeen

E-laskutus- ja sähköpostilaskutoiminnot on päivitetty, ja samalla niihin on lisätty uusia ominaisuuksia. Jatkossa hyvityslaskun saa lähetettyä asiakkaalle suoraan joko sähkopostilaskuna tai myös e-laskuna (Maventa). Hyvityslaskun lähettämisestä e-laskuna veloitetaan normaalin  e-laskutushinnaston mukaisesti. E-laskuihin saa myös tarvittaessa lisättyä tiliöintiviitteen laskun tarkastelussa. Finvoice-laskuihin lisätään kielikoodi, ja se valitaan asiakkaalle valitun tulostekielen perusteella automaattisesti.

Aikaisemmin lisätty, uudistettu virheidenseurantatoiminto on jo kantanut hedelmää, ja sen avulla on saatu poimittua useita, aikaisemmin piilossa olleita ongelmia. Parhaimmillaan ongelmat on saatu ratkaistua saman jo työpäivän aikana. Myös erilaisia pullonkauloja ja selainkohtaisia ongelmia on saatu ratkaistua, nopeuttaen ja parantaen näin palvelun toimintaa useissa eri käyttötapauksissa.

Virheidenseurantatoiminnon tarkkuutta on jälleen nostettu, ja se ilmoittaa aikaisempaakin herkemmin mahdollisista ongelmista. Jokaisesta ongelmasta, jossa käyttäjälle näytetään Varastomaisterin virheviesti, lähetetään aina myös tuelle automaattinen virheviesti. Voit halutessasi kuitenkin edelleen olla yhteydessä tukeen, mikäli ongelma vaatii nopeaa huomiointia, tai toistuu uudelleenyrityksistä huolimatta.

Mac Safarin tulostusongelmaan on tehty selainkohtainen korjaus. Ongelma liittyy Safari-selaimessa selaimen päivityksen jälkeen ilmenneeseen tulostusongelmaan, jonka vuoksi tulostuspainikkeen painaminen kirjasi käyttäjän ulos muista välilehdistä hetki Safarin tulostusikkunan avautumisen jälkeen. Ongelmaa ei aiheutunut, jos käyttäjä painoi CMD+P -painikkeita avatakseen tulostusikkunan.

Selainta ei ole vieläkään korjattu joten jatkossa, Safaria käytettäessä, asiakastulostetoiminto aukaistaan uuteen ikkunaan uuden välilehden sijaan, kun “Tulosta” -painiketta painetaan. Tämä ratkaisee ongelman. Toiminto palautetaan alkuperäiseen toimintatapaansa, kun Apple on korjannut selaimensa ongelman.

Päivitys sisältää myös useita muita sekä käyttäjille näkyviä että näkymättömiä parannuksia palvelun toimintaan. Uusi päivitys on heti kaikkien palvelun käyttäjien käytössä.

 

Hyvää joulunaikaa kaikille Varastomaisterin käyttäjille!