Varastomaisteri päivitettiin versioon 17.4

Varastomaisteri on juuri päivitetty uusimpaan versioonsa kaikille käyttäjille. Päivitys lisää jälleen useita uusia ominaisuuksia ja parantaa nykyisten toimintojen toimintaa.

Käyttäjälle näkyvä isompi muutos on tapahtuman tyypin valinnan poistuminen. Jatkossa tapahtuman tyyppiä ei enää valita tapahtuman luonnin keskellä “Tämä tapahtuma on myyntitilaus”- tai “Tämä tapahtuma on ostotilaus”-painikkeilla, vaan jatkossa tapahtumatyyppi valitaan yksinkertaisesti klikkaamalla “Myyntitilaus”, “Ostotilaus”, “Myyntilasku” tai “Ostolasku” -painiketta. Tämä vähentää sujuvoittaa tapahtumien luontia ja vähentää väärien tapahtumatyyppien luonnin mahdollisuutta. Samalla vanhoihin toimintoihin liittyvät painikkeet ja asetukset poistettiin tarpeettomina.

Tapahtuman luonti.
Uudet tapahtumanluontipainikkeet.

Useasti toivottu mahdollisuus tuoda Varastomaisteriin laskuja muista ohjelmista on nyt lisätty palveluun. Myyntilaskujen lisäksi palveluun voidaan myös myyntitilauksia, ostolaskuja ja ostotilauksia. Käytännössä tämä mahdollistaa laskujen ja tilausten tuonnin Varastomaisteriin mistä tahansa ohjelmasta, joka kykenee luomaan Finvoice -formaatin laskuja. Toiminto on käytössä PK PLUS- ja MAX -paketin tilaajilla.

Laskun tuonti
Laskun tuonti Varastomaisteriin.

Päivityksen mukana tulee myös useita pienempiä ja suurempia parannuksia palvelun toimintaan. Erityisesti ostotoimintoihin on tehty useita parannuksia. Jatkossa ostolaskuun tai tilaukseen toistuvaa numeroa luovaa käyttäjää varoitetaan toistuvasta numerosta.  Numero kuitenkin sallitaan. Ostolasku on jatkossa mahdollista luoda myös tyhjänä laskuna ilman tuotteita, merkitsemällä ainoastaan loppusummat ja muut laskun tiedot. Raportteihin lisättiin uusi “Ostotilauksen tuotteet” -raportti, joka näyttää ostotilauksiin lisätyt tuotteet eroteltuina riveille. Näihin, ja muihin uusiin ominaisuuksiin, voit halutessasi tutustua tarkemmin Varastomaisterin päivityshistoriassa.

Uusin päivitys on heti kaikkien Varastomaisterin tilaajien käytössä.  Hyvää syksyn jatkoa kaikille Varastomaisterin asiakkaille!