Varastomaisteri päivitettiin versioon 19.0

Varastomaisterin uusin päivitys on ajettu järjestelmään. Varastomaisterissa on nyt mahdollista luoda omia maksuehtoja kassa-alennuksineen. Luodut maksuehdot ilmestyvät valittaviksi normaaliin tapaan maksuehdon valintaan. Maksuehtoteksi luodaan annetuista arvoista automaattisesti asiakasdokumentteihi, asiakkaan kieli huomioiden.

Tuote on jatkossa mahdollista määritellä tuotepohjaksi/nimikepohjaksi. Tuotteen merkitseminen tuotepohjaksi tekee siitä tuotteen, jota ei poisteta näkyvistä varastossa missään tilanteessa, huolimatta sen kappalemääristä tai ohjelma-asetuksissa määritellystä tavasta käsitellä nolla-eriä. Lisäksi tuotteen osto- ja tukkuhinta näytetään heti myyntitapahtuman luonnin yhteydessä avattavassa lyhemmässä tuotelomakkeessa, eikä tuotelomaketta tarvitse enää laajentaa täyskokoon, jotta näitä voidaan tarkastella.

Myös tuotteiden poistotoimintoon tehtiin erinäisiä parannuksia. Jatkossa tuotetta poistettaessa on mm. mahdollista määritellä projekti, johon tämä poisto liittyy. Tämä tieto näytetään jatkossa tapahtumavirrassa.

Tulosteisiin tehtiin parannuksia ja korjauksia. Esimerkiksi suoritusten perusteella tulostettavassa suoritusraportissa näytetään jatkossa suoraan laskulle merkittyjen muistutuskulujen kokonaissumma ja alkuperäinen laskutettu summa. Samalla otsikko “Verollinen” vaihdettiin loogisempaan otsikkoon “Maksettu”. Näin erillisen muistutuskuluraportin tulostaminen ei ole välttämätöntä.

Samalla tehtiin korjauksia ilmenneisiin ongelmiin. Mm. tietyillä asetuksilla ilmennyt ongelma, jonka vuoksi koontilaskua tai laskuluetteloa ei voitu luoda vaikka asiakas oli valittuna, on nyt korjattu. Myös sähköpostidokumenttien perillemenoon on tehty parannuksia.

Kaikki uudet ominaisuudet ja parannukset ovat heti kaikkien tilaajien käytössä.
Ongelmatilanteissa ota yhteys tuki@varastomaisteri.fi -osoitteeseen.

Hyvää alkanutta kesää kaikille Varastomaisterin käyttäjille!